Polityka prywatności

Informacje ogólne

Witamy na naszej stronie Polityki prywatności! Korzystając z naszych usług internetowych, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy. Gdy udostępniasz nam informacje, możemy ulepszyć nasze usługi. Na przykład możemy wyświetlać trafniejsze wyniki wyszukiwania i reklamy, pomagać w nawiązywaniu kontaktów lub sprawiać, że udostępnianie innym będzie szybsze i łatwiejsze. Korzystając z naszych usług, chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób wykorzystujemy informacje i w jaki sposób możesz chronić swoją prywatność. To jest ważne; mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na dokładne przeczytanie. Pamiętaj, że możesz znaleźć narzędzia do zarządzania informacjami oraz ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe.

Prawo dostępu, korygowania i usuwania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Nasi klienci mają w każdej chwili prawo do wglądu, poprawiania i usuwania dotyczących ich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, kierując pisemne żądanie. Firma dokłada wszelkich starań, aby wprowadzić odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych oraz zapobiegania ich zmianie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub dostępowi do nich nieupoważnionym osobom trzecim. Jednakże Spółka nie kontroluje każdego ryzyka związanego z korzystaniem z sieci Internet, dlatego ostrzega użytkowników Witryny o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z sieci Internet. Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub innych źródeł internetowych. Ponieważ Firma nie może kontrolować tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych, nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za udostępnianie lub wyświetlanie tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych oraz nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne w tych witrynach internetowych lub źródłach zewnętrznych.

Zarządzanie danymi osobowymi

Możesz przeglądać lub edytować swoje dane osobowe online dla wielu naszych usług. Możesz również dokonywać wyborów dotyczących naszego gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych. To, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub kontrolować je, zależy od usług, z których korzystasz. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać informacje promocyjne z naszej strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, poczty fizycznej i telefonu. Jeśli otrzymujesz od nas promocyjne wiadomości e-mail lub SMS-y i chcesz zrezygnować, możesz to zrobić, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości.

Informacje, które gromadzimy

Nasz portal gromadzi dane, aby skutecznie działać i zapewnić najlepsze doświadczenia z naszymi usługami. Niektóre z tych danych podajesz bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta osobistego. Część z nich uzyskujemy, rejestrując sposób interakcji użytkownika z naszymi usługami, na przykład za pomocą technologii takich jak pliki cookie i otrzymując raporty o błędach lub dane dotyczące użytkowania z oprogramowania działającego na Twoim urządzeniu. Pozyskujemy również dane od podmiotów trzecich (w tym innych firm). Na przykład uzupełniamy gromadzone przez nas dane, kupując dane demograficzne od innych firm. Korzystamy również z usług innych firm, aby pomóc nam określić lokalizację na podstawie Twojego adresu IP w celu dostosowania niektórych usług do Twojej lokalizacji. Gromadzone przez nas dane zależą od usług i funkcji, z których korzystasz.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Nasza strona internetowa wykorzystuje gromadzone przez nas dane do trzech podstawowych celów: prowadzenia naszej działalności i świadczenia (w tym ulepszania i personalizowania) oferowanych przez nas usług, wysyłania komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych, oraz wyświetlania reklam. Realizując te cele, łączymy dane, które zbieramy za pośrednictwem różnych usług internetowych, z których korzystasz, aby zapewnić Ci bardziej płynną, spójną i spersonalizowaną obsługę. Jednak, aby zwiększyć prywatność, wbudowaliśmy zabezpieczenia technologiczne i proceduralne, których celem jest zapobieganie niektórym kombinacjom danych. Na przykład przechowujemy dane, które zbieramy od Ciebie, gdy nie jesteś uwierzytelniony (nie jesteś zalogowany), oddzielnie od jakichkolwiek informacji o koncie, które bezpośrednio Cię identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Udostępnianie Twoich informacji

Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub jeśli jest to konieczne do zakończenia jakiejkolwiek transakcji lub świadczenia dowolnej usługi, o którą prosiłeś lub autoryzowałeś. Na przykład udostępniamy Twoje treści stronom trzecim, gdy nam to powiesz. Gdy podasz dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, będziemy udostępniać dane dotyczące płatności bankom i innym podmiotom, które przetwarzają transakcje płatnicze lub świadczą inne usługi finansowe, a także w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego. Ponadto udostępniamy dane osobowe naszym kontrolowanym podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym. Udostępniamy również dane osobowe dostawcom lub agentom działającym w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu. Na przykład firmy, które wynajęliśmy w celu zapewnienia obsługi klienta lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług, mogą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu zapewnienia tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych do jakichkolwiek innych celów. Możemy również ujawniać dane osobowe w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak fuzja lub sprzedaż aktywów.