Jak zbudować Intranet, który zwiększy produktywność

Wstęp

Przedsiębiorstwa zmagają się z ogromnymi zmianami w sposobie wykonywania pracy. Walczą z nimi poprzez wzmocnienie siły roboczej umożliwiając jej zaangażowanie i produktywność, niezależnie od tego gdzie się znajdują, wszystko to dzięki rozwiązaniom cyfrowym. W tym artykule omówimy:
  • Rola jaką nowoczesny Intranet może odegrać w strategii cyfrowych miejsc pracy
  • Pytania, które sprawią, że Twój Intranet stanie się narzędziem, z którego pracownicy będę chcieli korzystać
  • Wytyczne, które sprawią, że proces rozmowy kwalifikacyjnej będzie bardziej efektywny
  • Pięć studiów przypadku Intranetu, które zwiększyły produktywność firm

Co to jest cyfrowe miejsce pracy?

Cyfrowe miejsce pracy jest to cyfrowa transformacja procesów i systemów pracy napędzana potrzebą zwiększania zaangażowania pracowników, celem zmniejszenia rotacji oraz utrzymania konkurencyjnej siły roboczej. To większa strategia, która łączy ze sobą obszary robocze, aplikacje, procesy oraz kulturę na rzecz zintegrowanego rozwiązania cyfrowego zorientowanego na pracownika. Platformy portalowe, przestrzenie współpracy oraz rozwiązania wspierające wymianę informacji wśród pracowników ewoluowały do tych lepiej spełniających potrzeby cyfrowego miejsca pracy, ale pełne rozwiązanie wymaga zazwyczaj zintegrowanego zestawu systemów aby naprawdę zaspokoić potrzeby nowoczesnej siły roboczej. Wiele organizacji może mieć już wdrożone narzędzia cyfrowe jednak te narzędzia są przestarzałe, chaotyczne i nie zostały zbudowane na strategii cyfrowego miejsca pracy.

Nowoczesny Intranet dla cyfrowego miejsca pracy

Badania użytkownika to analiza, która pozwala stwierdzić w jaki sposób prawdziwi ludzie używają produktu. Techniki informacji zwrotnej, takie jak wywiady i testy mogą pomóc w zaplanowaniu przemyślanego projektu. Badanie użytkownika pozwala z góry zidentyfikować wyzwania. Programiści średnio porzucają nawet 15% projektów informatycznych ze względu na brak odpowiednich badań. Jeśli projekt nie zostanie porzucony, spędzają potem co najmniej 50% czasu na wykonywaniu tej samej pracy. Przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami na wczesnym etapie daje pewność, że to co tworzysz ludzie będą chcieli używać. W przypadku Twojego Intranetu celem badań użytkowników jest odkrycie, kim są Twoi użytkownicy i jak wykonują swoją pracę. W tym artykule skupimy się na pytaniach, które możesz zadać, aby odkryć problemy i priorytety każdego użytkownika. Uzbrojony w te informacje, będziesz w stanie wskazać rzeczywiste i konkretne przeszkody dla produktywności od samego początku. Liderzy projektów powinni przeznaczyć dużo czasu na bezpośrednie rozmowy z użytkownikami. Poniższe wskazówki pomogą użytkownikom poczuć się komfortowo i otwarcie aby szczerze mówić o problemach w ich codziennych zadaniach.

Co to jest badanie użytkownika?

Badania użytkownika to analiza, która pozwala stwierdzić w jaki sposób prawdziwi ludzie używają produktu. Techniki informacji zwrotnej, takie jak wywiady i testy mogą pomóc w zaplanowaniu przemyślanego projektu. Badanie użytkownika pozwala z góry zidentyfikować wyzwania. Programiści średnio porzucają nawet 15% projektów informatycznych ze względu na brak odpowiednich badań. Jeśli projekt nie zostanie porzucony, spędzają potem co najmniej 50% czasu na wykonywaniu tej samej pracy. Przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami na wczesnym etapie daje pewność, że to co tworzysz ludzie będą chcieli używać. W przypadku Twojego Intranetu celem badań użytkowników jest odkrycie, kim są Twoi użytkownicy i jak wykonują swoją pracę. W tym artykule skupimy się na pytaniach, które możesz zadać, aby odkryć problemy i priorytety każdego użytkownika. Uzbrojony w te informacje, będziesz w stanie wskazać rzeczywiste i konkretne przeszkody dla produktywności od samego początku. Liderzy projektów powinni przeznaczyć dużo czasu na bezpośrednie rozmowy z użytkownikami. Poniższe wskazówki pomogą użytkownikom poczuć się komfortowo i otwarcie aby szczerze mówić o problemach w ich codziennych zadaniach.